Mirakler är rättelser.

Mirakler och förlåtelse är lika varandra.

De påminner sinnet om att vad det ser är falskt.

Att erbjuda ett mirakel är att se bortom illusionen och se sanningen.

Att helt enkelt se Kristus i allt och alla.

När vi förlåter någon eller något blir den eller det en del av oss.

Vi känner igen att ingen är separerad utan en del av oss.

Låt mig vara vaken för alla tillfällen att erbjuda mirakler och förlåtelse.