Jag följer Kärlekens lag; det jag ger min broder är en gåva till mig själv.

Att ge och att få är samma sak.

Låt allting vara så som det i sanning är; utan skuld, fullkomligt och kärleksfullt.

Låt mig se med Kristi ögon utan att döma och erbjuda kärlekens mirakel i stället.

Låt mig ge det jag vill ha.

Jag vill ha Guds frid!