I första hand handlar det om kärlekens och förlåtelsens gåvor.

Men även fysiska gåvor kan symbolisera kärlek.

Allting vi ger växer.

Bara det vi delar med varandra är verkligt eftersom bara etthet är verkligt.

Vi är alla förenade.

Varje gång jag väljer att lyssna till Guds Röst i stället för egots hjälps vi åt på vägen hem till Gud.

Varje gång jag öppnar upp för Kristi seende ser jag lite bättre.

Jag ser Kristus i min broder.