Barmhärtighet och frid är ögonblickligen tillgängliga i all evighet.

Jag behöver bara vara villig att ge och att ta emot dem av hjärtat.

”Offer är ett begrepp som är totalt okänt för Gud.” T 3.I.4:1

Gud skapade mig för att komplettera Honom.

Låt mig aldrig glömma Vem jag är!