Jag har nyckeln i min hand.

Förlåtelse är nyckeln.

När jag förlåter blir jag förlåten.

Jag låter skapelsen vara så som Gud skapade den, oskyldig och ren.

Jag är villig att glömma alla illusioner.

Jag tar min syster och broder i handen och vi går tillsammans hem till Gud.

”Världen påvisar bara en mycket gammal sanning; du kommer att tro att andra gör mot dig exakt det som du tror att du gjorde mot dem.” T27.VIII.8:1