Genom förlåtelse finner jag Kristi sanna seende!

Frihet från lidande är helt och hållet mitt val.

Jag tömmer mitt sinne och väntar på Gud.

Jag välkomnar Hans Ord och följer dem.

Att uppnå Kristi sanna seende är den enda anledningen till att jag är här.

I det heliga ögonblicket finner jag befrielsen.

Jag låter mig omslutas av kärleken i Guds Famn!