”Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och jag bestämmer det mål jag vill uppnå.” T 21.II.2:3-4

Jag behöver verkligen påminna mig om att ingenting utanför mig kan såra eller skada mig på något sätt.

Jag har makten att bestämma över allting jag ser genom att komma ihåg och känna igen vem jag är.

Om mina tankar skrämmer mig kan jag ändra dem.

Jag kan ändra varje rädd tanke och byta ut den mot en kärleksfull tanke.

Jag vill tänka med Gud vars Tankar leder mig rätt.

Tankar om förlåtelse och kärlek.

Tankar om att jag är Guds älskade Son.

Låt mig vara villig att se mina rädda tankar och ge dem till den Helige Ande så att Han kan ändra dem och byta ut dem mot lyckliga tankar om kärlek.