Jag behöver bara inse att jag inte behöver göra något av mig själv.

Jag accepterar det Gud redan har gjort.

Jag inser att jag behöver inte tänka så mycket.

Jag bara är.

Jag glömmer den här världen och kommer med tomma händer till Gud.

Jag accepterar Soningen för mig själv.

Gud, Som har sänt mig kommer att leda mig.