I en helig relation övas förlåtelse hela tiden.

I en helig relation överlämnas misstagen till den Helige Ande för att få dem rättade.

När jag accepterar detta med glädje kommer jag att inse att min relation till min broder är en återspegling av föreningen mellan Gud och Hans Son.

När jag förlåter öppnas mitt sinne för min broder.

Förlåtelse visar mig att sinnen är förenade.

”Om du väljer att se en värld utan någon fiende, i vilken du inte är hjälplös; kommer medlen att se den ges till dig.” T 21.VI.9:4