Jag ser alltid det jag väljer att se.

Valet är mitt till 100%.

Glöm aldrig att det jag ser hos min broder är en spegelbild av mig själv.

Jag väljer att se mina medmänniskor som syndfria eftersom jag vill se min egen.

Förlåtelse är ett val.

Det jag ser är vad jag vill se eftersom det speglar vad jag vill skall vara sant.

”När du endast vill ha kärlek kommer du inte att se någonting annat.” T12.VII.8:1