Det är vansinne att tro att jag kan motsätta mig Guds Vilja!

Att känna verkligheten är att inte se egot.

Men jag måste våga se egot rakt in i ögonen utan att rygga tillbaka för att bli av med det och då upptäcker jag att det bara är en illusion.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1