När jag tror att jag är mindre än vad Gud skapade så skadar jag mig själv.

Det är bara en illusion och enda sättet att se förbi illusionerna är att se med Kristi ögon.

Att se förbi alla drömmar, att förlåta och att älska.

Helt enkelt; att se allting på ett annat sätt.

”Du kan göra mycket för ditt eget och andras helande, om du i en situation som påkallar hjälp tänker så här:

  • jag är här enbart för att vara sant hjälpsam
  • jag är här för att företräda Honom som har sänt mig
  • jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han som har sänt mig kommer att leda mig
  • jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans med mig
  • jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela