Hur kan jag tro något annat?

Gud skapade oss genom att utsträcka Sin Vilja.

Vårt val är redan gjort för all evighet.

Vi kan inte ändra på det.

Detta faktum är vår säkerhet.

Ettheten med Gud och Hans skapelse är obruten och hel.

Det är vad vi firar idag.

”Ingenting i hela universum är förlorat för dig.” T 24.VI.3:1