Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom visa vägen.

Jag sväljer min stolthet och mina kontrollbehov.

Jag ser att jag i min vana har levt upp och ner.

Jag avgår som min egen lärare och överlämnar mig i Guds Händer och följer Hans vilja.

Det är ju så enkelt men ändå så svårt.

”Varje dag, varje timma, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1