Jag ser bara en projektion av mina dömande tankar.

Jag ser ingenting verkligt med mina fysiska ögon.

Allt jag ser reflekterar bara en process i mitt sinne.

Allt är projicerade bilder.

”Jag har givit allt jag ser all den mening som det har för mig.” Lektion 2

Min uppgift är att hela sinnet, inte att förändra världen.

Jag vill se en reflektion av Guds tankar!

Jag ber om hjälp med att bara vilja se och ha sanningen, bara frid, bara kärlek.

Jag vill ha enhet inte separation.

Jag vill ha helande inte konflikt.

Jag vill ha fred inte krig.