Jag kan ge upp världen och alla dess illusioner.

Att ge upp en illusion är inget offer.

Att offra är främmande för Gud!

De illusioner vi klamrar oss fast vid döljer Guds Sanna Gåvor.

När illusionerna försvinner finner vi Guds Gåvor.

Det kan uppfattas som en förlust och det är det största hindret i vår andliga utveckling.

”En period att avstå ifrån. Om detta tolkas som att ge upp det som är önskvärt, kommer det att ge upphov till en enorm konflikt. Få av Guds lärare undkommer helt denna vånda.” Manualen 4.1(A)5:2-3