Helande är min funktion här på jorden.

Helande är allas funktion.

Jag vill känna igen Kristus i alla jag möter och tänker på.

Jag vill se kärlek och ljus och helighet i alla mina medmänniskor.

Jag vill se bortom kroppen.

Vi är inte en kropp, vi är fria!