Allt vi ger varandra får vi.

Alla får allting.

Vi är ett.

Dessa gåvor är förlåtelsens gåvor.

Vi släpper allt förgånget och låter oss födas på nytt NU.

Varje kärleksfull tanke bevaras och ges till oss alla.

Kärlekens skatter växer och växer.

Så rika vi är!

Och rikare blir vi om vi ger bort kärlekens skatt till vår broder.

Jag öppnar dörren till skattkistan.

Jag öppnar dörren till mitt hjärta.

Jag lär mig att de enda gåvor jag har är de jag har gett bort.