Jag lämnar alla mina förgångna misstag bakom mig.

Jag lägger framtiden i Dina Händer, Fader.

Jag litar på Dig och på Din löften om att visa mig vägen.

Nyckeln är att jag tillåter mitt sinne att befria sig från all skuld och rädsla NU.

Jag övar detta i det heliga ögonblicket.

Den frid och den lycka jag känner kommer att expandera och fylla mig och hela världen.

”Mirakler innebär frihet från rädsla. Att ”sona” innebär att ”göra ogjort”. Att göra rädslan ogjord är en nödvändig del av miraklernas Soningsvärde.” Mirakelprincip nr 26