Jag öppnar upp för Guds gåva, jag tar emot den med tacksamhet.

Jag ser allting som syndfritt, det är Guds gåva till mig.

En ny varseblivning.

Jag ser min egen oskuld genom att se den i världen.

Jag finner min förlåtelse genom att förlåta andra.

”Upplysning är endast ett igenkännande, inte någon förändring alls.” Lektion 188.1:4

Jag låter mig födas på nytt varje ögonblick och finner att alla andra föds tillsammans med mig.

Jag ser på alla mina medmänniskor med kärleksfulla och vänliga ögon.

Alla är mina vänner och en del av mig.