Vi kan inte döma!

Vi vet inte tillräckligt.

Vi projicerar vårt sinnestillstånd på världen och tror att det är sant.

Men ack så fel det är.

Jag överlämnar till den Helige Ande att döma för mig.

Jag förlåter det förgångna och inser att det är borta.

Jag överlämnar mig i Guds händer och låter den Helige Ande tala om för mig vad jag i sanning vill.

Jag vill se fullkomligheten i alla Guds skapelser.

”Mirakler inträffar naturligt som ett uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.” Mirakelprincip nr 3