Med Kristi ögon kan jag se den verkliga världen där kärlek och helighet och frid råder.

Jag kan glömma den här världen, all rädsla och alla problem.

Jag tillåter mig själv att stiga in i den verkliga världen, mitt sinne når ett annat status, mitt naturliga status som Gud skapade.

Jag stiger in i det heliga ögonblicket.

Kanske bara för en kort stund, men dessa stunder blir längre och längre.

Jag lär mig att endast lyssna till Rösten Som talar för Gud.

”Det är möjligt till och med i den här världen att endast höra den Rösten och ingen annan. Detta kräver ansträngning och stor villighet att lära sig. Det är den sista lektionen som jag lärde mig, och Guds Söner är lika likvärdiga som elever som de är som söner.” T 5.II.3:9-11