Vilken underbar tanke och vetskap, att Kristus föds i dig och i mig idag och för alltid.

Det gäller bara för mig att se det.

Gud skapade oss lik Sig Själv som Hans Son.

Fulla av kärlek, mildhet, tacksamhet och vänlighet.

Låt oss vara så som vi är skapta.

Låt den Helige Ande få omsluta oss och bringa Kristus till världen.

”Du är inte sjuk och du kan inte dö. Men du kan förväxla dig själv med ting som kan det.” T 10.V.8:3-4