Så underbart att veta att Gud skapade oss heliga och ingenting vi gör kan förändra vår helighet.

Låt mig inte glömma det!

Låt mig inte förstöra min helighet genom att känna skuld och irritation och attack.

Låt mig komma ihåg att Du skapade mig lik Dig Själv, min Fader.

”Helande uppnås i samma ögonblick som den som lider inte längre ser något värde i smärtan.” Manualen 5.1:1