Tacksamhet är det som tillåter min kärlek att bli accepterad utan rädsla.

Jag tar tacksamt emot Guds gåvor.

Djupt i mitt hjärta älskar jag Dig, Fader.

Jag älskar också Din Son som mitt Själv, och mina systrar och bröder som delar av detta enda Själv.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4