Vad kan jag önska mer än den frihet som avsaknad av självömkan ger?

Att vara fri från att döma sig själv är att känna igen och erkänna sin egen fullkomlighet som Gud har skapat.

Ingenting jag gjort, tänkt eller sagt kan minska mitt värde i Guds ögon.

Låt mig ge detta erkännande till alla mina systrar och bröder.

Ingenting de har gjort, tänkt eller sagt kan minska deras värde.

”Befria från skuld på samma sätt som du vill befrias. Det finns ingen annat sätt att se inåt och se kärlekens ljus som lyser lika lugnt och säkert som Gud Själv alltid har älskat Sin Son.” T 13.X.10:1-2