Jag är så tacksam och glad över att vår son och hans familj kommer hit idag.

Jag välkomnar dem med kärlek från mitt hjärta.

Detta är min enda uppgift, att vara Guds budbärare och ära och älska alla jag möter och tänker på.

”Gör helt enkelt så här. Var stilla, och lägg åt sidan alla tankar om vad du är och om vad Gud är, alla begrepp som du har lärt dig om världen; alla bilder du har av dig själv.

Töm ditt sinne på allt som, det tror är antingen sant eller falskt, bra eller dåligt, och på varje tanke det bedömer som värdefull, och på alla de föreställningar som det skäms över.

Håll inte kvar någonting.

Ta inte med dig en enda tanke som det förgångna har lärt dig, inte heller en enda övertygelse som du någonsin tidigare har lärt dig av någonting.

Glöm den här världen, glöm den här kursen, och kom med helt tomma händer till din Gud.” Lektion 189, avsnitt 7