Låt den Helige Ande se genom mig och låta världen bada i ljus, glädje och kärlek.

Låt Kristi seende ersätta mitt eget begränsade seende.

Låt Kristi seende visa mig frid, glädje och kärlek.

Den Helige Ande genomsyrar mig.

Han ser genom mina ögon.

Talar genom mina läppar.

Tänker med mitt sinne.

Detta är vad mitt liv är, ingenting annat.

Jag är här för att vara mig Själv som är Kärlek.