Vår värld befolkas av figurer från våra individuella förgångna.

Vår värld skiljer sig åt och det vi ser är inte verkligt.

Det vi ser är enbart våra egna reaktioner på våra medmänniskor, inte deras reaktioner på oss.

Det förgångna är borta, framtiden är inte här.

Bara NU är här.

Kärleken är uppenbar i Nuet och dess verkningar är tydliga.