Hur länge skall jag låta en främmande vilja motsäga sig Guds Vilja?

Hur länge skall jag blanda mig i och lyssna till egots röst?

Jag behöver komma till den punkt när jag ser, när jag tar ansvar och äger de tankar och känslor som motsäger sig Guds Vilja.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att se att egot är en illusion av mig själv som jag har projicerat från mitt sinne.

Ske Guds Vilja på jorden och i Himlen!

Hjälp mig att inte blanda mig i!