Se inte på det som inte finns!

Rulla ihop tidsmattan.

Det förgångna är borta och framtiden är inte här.

Allt är NU.

Vi är alla redan lyckliga.

Jesus ber oss i ACIM att se på världen med kärleksfulla och fridfulla ögon.

Utan referenser från det förgångna och framtiden.