Jag lägger min framtid i Guds Händer.

Jag upptäcker att min arga och irriterande tankar orsakas bara av mina egna tankar som jag projicerar ut på andra.

”De skugglika skepnader från det förgångna är precis vad du måste undkomma. De är inte verkliga, och har ingen makt över dig såvida du inte tar dem med dig.” T 13.IV.6:1-2

Jag påverkas bara av mina egna tankar.

Ingenting finns utanför mig.

Jag överlämnar min felaktiga tankar till den Helige Ande och han skall hjälpa mig att ändra dem.