Vad annat mål kan jag ha än detta?

Låt inte mina små världsliga mål distrahera mig från Guds frid.

Låt mig se att mina falska mål bara är misstag.

”Kärlek är frid. Så som du befriar, så kommer du att bli befriad. Glöm inte detta, för annars kommer kärleken inte att kunna finna dig och trösta dig.” T 16.VI.2:4-5