Den förändras aldrig!

Mitt ego har gjort en falsk bild av mig själv och den bilden tror jag på ibland.

Jag påminner mig om att min sanna Identitet bor i Gud och den förändras aldrig.

”På vilket annat sätt kan du finna glädje på en glädjelös plats än genom att inse att du inte är där.” T 6.II.6:1

Allt vi behöver göra är att se på vår felaktiga självbild och ändra våra tankar och vårt sinne.

Vi är älskade av vår Fader.

Vi är ljuset som skiner på världen och på varandra.

Låt oss vara stilla ett ögonblick och gå hem.