Jag lär mig att vara fridfull.

Även när jag inte är fridfull.

Inled mig inte i frestelse som gör att jag förlorar min frid.

Jag lär mig att ingenting kan störa Guds frid som Han har givit mig.

Jag instruerar mitt sinne att Guds frid är min frid.

Dessa ord kommer från en plats inom mig som alltid har frid.

”Vill du ha en stillhet som inte kan störas, en varsamhet som aldrig kan skadas, ett djupt, varaktigt välbefinnande, och en vila så fullkomlig att den aldrig kan oroas? Allt detta, och mer, erbjuder förlåtelsen dig.” Lektion122.1.6-2.1