Vi är här för att se allting på ett annat sätt än med kroppens ögon och därmed hela världen och och själva.

Kristi ögon översätter det vi ser med kroppens ögon bara vi ber om det.

Vi ser utan dömande och med kärlek.

Att förlåta är att se över, ha överseende.

Men vi förstår inte hur vi ska förbise misstag, annars skulle vi inte begå dem.

Vi behöver hjälp och den får vi av den Helige Ande.

Vi får hjälp med att inse att sant seende har ingenting med kroppens ögon att göra.

Så lita inte på din egen varseblivning.