När jag öppnar ögonen ser jag min syster och broder som leder mig hem till Gud.

Alla speglar Gods Son.

Jag ser mitt heliga Själv i mina medmänniskor.

Så underbart att veta att Gud vill att jag skall frälsas och att Han har givit mig medlen för att finna frälsningen.

Alla är Guds Son. Alla är mina räddare. Alla är bärare av Guds Ord.

Låt mig se mitt heliga Själv i varje person jag möter och tänker på.