Jag behöver titta på mina rädslor och inse att de alla finns i mitt sinne.

Inte i världen utanför mig. Ty det finns ingen värld utanför mig.

Jag måste sluta upp med att skylla på andra och ta ansvar för mina egna känslor.

Hjälp mig att komma ihåg att mina tankar och Guds tankar är desamma.

Jag ser ingen synd i världen eftersom jag ser ingen synd i mig själv.

”Bara i någon annan kan du förlåta dig själv, för du har gjort honom skyldig till dina synder, och i honom måste du finna din oskuld. Vem förutom den syndige behöver förlåtelse? Och tro aldrig någonsin att du kan se synd i någon annan än i dig själv.” Bönens sång 2.I.4:6-8