För att varsebli att vi alla är lika måste vi släppa identifikationen med kroppen hos oss själva och alla andra.

Kroppen är ett stängsel som etablerar olikheter.

Vi delar ett liv, livet med Gud.

Vi är inte en kropp.

Kroppen kan dock användas som ett medel att hela separationen i våra sinnen.

Vi använder illusionen för att låta illusionen försvinna.

Alla jag ser på är del av mig och tillsammans är vi en del av Gud som är vår Källa.

Vi lär oss att se bortom alla former av kroppar vi har lärt oss och vi ser likheten.

Det för med sig frid och kärlek.