Jag identifierar mig med Kristus!

Jag låter Hans ögon, öron och händer vara mina.

Jag identifierar mig inte med kroppen eller med egot

Jag är säker och trygg i Gud

Jag slutar upp med att försvara mitt falska själv och kommer ihåg mitt sanna, enda Själv som finns i Gud.