Det finns inte så mycket att fundera över.

Jag är inte definierad av min uppväxt eller av det förflutna.

Jag är definierad av Gud och vi är alla Hans perfekta Son.

När vi kommit ihåg Gud och att Gud är vår Källa och häri finns vår Identitet, så försvinner all vår tveksamhet ty vi är som Gud skapade oss.

”När du väl accepterar Hans plan som den enda funktion du vill fylla, kommer det inte att finnas något annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver anstränga dig. Han kommer att gå före dig och jämna vägen för dig, och inte lämna några stenar som du kan snubbla över, och inte några hinder som blockerar din väg. Ingenting som du behöver kommer att förvägras dig. Det finns inte en skenbar svårighet som inte kommer att lösas upp innan du når fram till den Du behöver inte fundera på någonting, och inte bry dig om någonting annat än det enda syfte som du vill uppnå.” T 20.IV.8:4-8