Allting handlar om att komma ihåg

  • att jag är ett med Gud
  • vad mitt syfte är
  • att mitt mål är Gud
  • att det inte finns någon synd
  • att Gud skapade mig

Gud finns i mitt minne.

Jag behöver bara ge upp alla galna tankar som motsätter sig minnet av Gud.

När de har försvunnit kommer minnet av Gud att flöda i mitt sinne.