”Jag är världens ljus. Detta är min enda funktion. Det är därför jag är här.” Lektion 61.5:3-5

”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.” Lektion 62

Så ofta jag glömmer mitt syfte, mitt mål.

Jag fastnar i världsliga ting där jag blir irriterad på det mesta.

Jag känner hur jag delas i två delar och hur jag ofta följer egots röst fastän jag inte vill.

Tack för att jag har funnit ACIM som sakta men säkert lär mig att komma ihåg vem jag är och vad mitt syfte är.

Jag lär mig att endast lyssna till Guds Röst och följa den.

Guds Vilja är att jag skall förlåta och se Kristus i allt och alla.