Vägen till Gud går genom förlåtelse här på jorden.

Det är medlet att nå målet och det finns ingen annan väg.

Om vi accepterar målet måste vi också acceptera medlet att nå målet.

Frälsning är målet. Sant seende är medlet.

Ingen som älskar kan döma.

De svårigheter jag kan ha att förlåta kommer bara från min ovilja att nå målet.

Jag skyller på medlet i stället för att se att det är jag som är orsaken till problemet.

Låt mig se på ett annat sätt.

Låt mig vilar Gud.