Våra egon tycks tro att frid är något som kan ges till oss eller tas ifrån oss av något utanför oss.

Men så är det inte!

Jag har makten och kraften att besluta mig för frid.

Så snart något stör mig kan jag välja frid i stället för det som stör mig.

Vårt mål idag är att tillbringa dagen med Gud.

Guds frid är i våra sinnen, där Han har lagt den.

Vi kan finna den, vi kan välja den.

Låt oss acceptera Guds frid som vår egen och ge den till alla och till oss själva.