”Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och bestämmer det mål jag vill uppnå. Och allt som tycks hända mig ber jag om, och får som jag har bett.” T 21.II.2:3-5

Egot försöker få mig att tro att jag inte kan påverka någonting som händer och att skulden till det som sker ligger hos någon annan.

ACIM ber oss att ta 100% ansvar med 0 % skuld!

Det är mitt Själv som styr universum.

Mitt Själv med stort S och som jag delar med alla mina systrar och bröder och med Gud.

Var och en av oss är ansvariga för helheten.