Tänk dig att du ser och känner denna perfekta renhet i ditt Själv!

Be att den uppenbaras för dig!

Glöm bort den falska självbilden som du gjort av dig själv.

Den kan också kallas för det andliga egot.

Dess syfte är att visa upp oskuldens ansikte.

Dess syfte är helt enkelt att lura dig.

Gå inte på egots ”trick”.

Upptäck i stället vem du i sanning är; Guds Son är vad du i sanning är.

”Och i Kristi sanna seende speglas hans skönhet i en form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att falla på knä vid hans fötter.” Lektion 161.9:3

”De är alla detsamma; alla vackra och likvärdiga i sin helighet.” T13.VIII.6:1