Separationen mellan mig och egot måste göras fullständig.

Jag är inte en kropp, jag är fri.

ACIM ber oss att koppla bort egot och kroppen.

Det vi upplever som smärta, lidande och död är bara illusioner.

Det vi upplever som smärta, lidande och död är inte jag.

Jag förnekar inte lidandet, jag förnekar att lidandet är jag.

Jag välkomnar mitt sanna Själv.

Jag välkomnar min kärlek till Gud.

Jag tackar Gud för att jag är så som Han skapade mig.

”Den som erbjuder frid åt alla har funnit ett hem i Himlen som världen inte kan förstöra. För det är tillräckligt stort att rymma världen i frid.” T25.IV.4:9-10