Vi kan inte älska Gud utan att älska våra systrar och bröder som Gud har skapat.

Guds Son är Jesus, alla våra systrar och bröder inklusive oss själva.

Vår relation till Gud är den vi har till varandra och till oss själva.

Vår kärlek till varandra speglar kärleken vi har till Gud.

Låt mig se på det hat jag fortfarande bär i mitt hjärta.

Låt mig inse dess fulla värde och att det finns i mitt sinne, inte utanför.

Jag ber den Helige Ande att hjälpa mig bli av med hatet så att jag kan varsebli världen så som den verkligen är.

”Det finns en plats i dig där det råder fullkomlig frid. Det finns en plats i dig där ingenting är omöjligt. Det finns en lats i dig där Guds styrka bor.” Lektion 47.7:4-6