Jag vet inte vad någonting betyder.

Jag har inte hela sammanhanget.

Jag inser att jag är så uppfylld av egot och egot kan inte överleva utan att döma.

Jag överlämnar dömandet till den Helige Ande och lägger egots röst åt sidan.

Jag lär mig att vara ärlig.

Ärlighet betyder att jag kan inte döma.

Jag önskar att egots dömande helt och håller görs ogjort.

Jag ber den Helige Ande hela mitt sinne.